(1)
ขันทอง ร. Edital Note. ptujournal 2020, 12, 1-11.