[1]
บัวเผื่อน เ. ., “IDENTITY OF THAI-CHINESE IN MUEANG DISTRICT, LAMPANG PROVINCE”, ptujournal, vol. 12, no. 2, pp. 89–101, Dec. 2020.