พลไชยบ. การเผยแพร่สารสนเทศด้านสุขภาพในชุมชน. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, v. 24, n. 2, p. 21-38, 11 Jul. 2018.