[1]
ภักดีคำร. 2015. พัฒนาการวรรณกรรมเขมรสมัยใหม่. RUSAMILAE JOURNAL. 36, 2 (Nov. 2015), 68-88.