(1)
ภักดีคำร. พัฒนาการวรรณกรรมเขมรสมัยใหม่. RJ 2015, 36, 68-88.