ภักดีคำร. พัฒนาการวรรณกรรมเขมรสมัยใหม่. RUSAMILAE JOURNAL, v. 36, n. 2, p. 68-88, 1 Nov. 2015.