[1]
ภักดีคำร., “พัฒนาการวรรณกรรมเขมรสมัยใหม่”, RJ, vol. 36, no. 2, pp. 68-88, Nov. 2015.