กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทบาทของรัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF