กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข: ภาพสะท้อนและความเหลื่อมล้ำของกลุ่มเปราะบางทางสังคม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy