(1)
ลมูลศิลป์ ธ.; ยี่สุ่นเทศ ว. 7. แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตโรงงานผลิตชิ้นส่วน ยานยนต์. scaj.stu 2019, 5, 76-84.