[1]
วัฒนากมลกุล พ., “การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้คำปรากฏร่วมภาษาจีนของนักศึกษาไทย กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์”, ssajournal, ปี 14, ฉบับที่ 2, น. 56–70, ธ.ค. 2020.