กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย (Phenomenon-Based learning experience provision in young children) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF