[1]
พึ่งสุนทร ว. 2019. หนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือนกับประสบการณ์แบบอาณานิคม. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์. 6, 1 (มิ.ย. 2019), 95–126. DOI:https://doi.org/10.14456/thammasat-history.2019.3.