[1]
ดิลกวิทยรัตน์ ต. 2019. ทฤษฎีการเขียนประวัติศาสตร์ของเฮย์เดน ไวต์. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์. 6, 1 (มิ.ย. 2019), 129–166. DOI:https://doi.org/10.14456/thammasat-history.2019.4.