[1]
บวงสรวง ว. 2021. สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพิ่งสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2453 - 2468 . วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์. 8, 1 (มิ.ย. 2021), 20–47.