[1]
กองบรรณาธิการ 2021. สารบัญ. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์. 8, 1 (มิ.ย. 2021).