[1]
สุขลาภกิจ ส. 2022. แม่และแม่บ้านสมัยใหม่: ผู้หญิงดี, ความเป็นไทย, และวิทยาศาสตร์ ทศวรรษ 2460-2490. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์. 9, 1 (มิ.ย. 2022), 125–156.