[1]
ใจสุวรรณ์ ป. 2022. พุ่มพวง ดวงจันทร์ กับการเปลี่ยน (ไม่) ผ่านของเพลงลูกทุ่ง (กลางทศวรรษ 2520 - กลางทศวรรษ 2540). วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์. 9, 1 (มิ.ย. 2022), 92–124.