[1]
วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ก. 2021. กองบรรณาธิการ. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์. 8, 2 (ธ.ค. 2021).