[1]
กล้าทุกวัน น. 2022. บาเกียว สุนทรียะเมือง และสำนึกอาณานิคมในฟิลิปปินส์. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์. 9, 1 (มิ.ย. 2022), 31–62.