[1]
วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ก. 2022. สารบัญ. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์. 9, 1 (มิ.ย. 2022).