[1]
หงษ์สต้น ป. 2017. เชือดไก่ให้ลิงดู: รัฐไทยกับการทำลายศัตรูด้วยนาฏกรรม. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์. 1, 2 (ก.พ. 2017), 53–99. DOI:https://doi.org/10.14456/thammasat-history.2014.7.