(1)
พึ่งสุนทร ว. หนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือนกับประสบการณ์แบบอาณานิคม. TU J HIST 2019, 6, 95-126.