(1)
สุขลาภกิจ ส. แม่และแม่บ้านสมัยใหม่: ผู้หญิงดี, ความเป็นไทย, และวิทยาศาสตร์ ทศวรรษ 2460-2490. TU J HIST 2022, 9, 125-156.