(1)
ใจสุวรรณ์ ป. พุ่มพวง ดวงจันทร์ กับการเปลี่ยน (ไม่) ผ่านของเพลงลูกทุ่ง (กลางทศวรรษ 2520 - กลางทศวรรษ 2540). TU J HIST 2022, 9, 92-124.