(1)
สินธุประมา ว. “ประวัติศาสตร์โลก” ตามการรับรู้และการเรียนรู้ในประเทศไทย: เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์อย่างย่อ. TU J HIST 2022, 9, 63-91.