(1)
วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ก. สารบัญ. TU J HIST 2022, 9.