(1)
หงษ์สต้น ป. เชือดไก่ให้ลิงดู: รัฐไทยกับการทำลายศัตรูด้วยนาฏกรรม. TU J HIST 2017, 1, 53-99.