พึ่งสุนทร ว. (2019). หนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือนกับประสบการณ์แบบอาณานิคม. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, 6(1), 95–126. https://doi.org/10.14456/thammasat-history.2019.3