หงษ์สต้น ป. (2017). เชือดไก่ให้ลิงดู: รัฐไทยกับการทำลายศัตรูด้วยนาฏกรรม. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, 1(2), 53–99. https://doi.org/10.14456/thammasat-history.2014.7