พึ่งสุนทร วิศรุต. 2019. “หนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือนกับประสบการณ์แบบอาณานิคม”. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 6 (1):95-126. https://doi.org/10.14456/thammasat-history.2019.3.