ดิลกวิทยรัตน์ ตามไท. 2019. “ทฤษฎีการเขียนประวัติศาสตร์ของเฮย์เดน ไวต์”. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 6 (1):129-66. https://doi.org/10.14456/thammasat-history.2019.4.