หงษ์สต้น ปรีดี. 2017. “เชือดไก่ให้ลิงดู: รัฐไทยกับการทำลายศัตรูด้วยนาฏกรรม”. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 1 (2):53-99. https://doi.org/10.14456/thammasat-history.2014.7.