พึ่งสุนทร ว. (2019) “หนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือนกับประสบการณ์แบบอาณานิคม”, วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, 6(1), น. 95–126. doi: 10.14456/thammasat-history.2019.3.