[1]
พึ่งสุนทร ว., “หนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือนกับประสบการณ์แบบอาณานิคม”, TU J HIST, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 95–126, มิ.ย. 2019.