[1]
บวงสรวง ว., “สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพิ่งสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2453 - 2468 ”, TU J HIST, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 20–47, มิ.ย. 2021.