[1]
สุขลาภกิจ ส., “แม่และแม่บ้านสมัยใหม่: ผู้หญิงดี, ความเป็นไทย, และวิทยาศาสตร์ ทศวรรษ 2460-2490”, TU J HIST, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 125–156, มิ.ย. 2022.