[1]
ใจสุวรรณ์ ป., “พุ่มพวง ดวงจันทร์ กับการเปลี่ยน (ไม่) ผ่านของเพลงลูกทุ่ง (กลางทศวรรษ 2520 - กลางทศวรรษ 2540)”, TU J HIST, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 92–124, มิ.ย. 2022.