[1]
วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ก., “กองบรรณาธิการ”, TU J HIST, ปี 8, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2021.