[1]
วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ก., “กองบรรณาธิการ”, TU J HIST, ปี 9, ฉบับที่ 1, มิ.ย. 2022.