[1]
เอื้อรักสกุล จ., “บทบรรณาธิการ”, TU J HIST, ปี 9, ฉบับที่ 1, มิ.ย. 2022.