[1]
หงษ์สต้น ป., “เชือดไก่ให้ลิงดู: รัฐไทยกับการทำลายศัตรูด้วยนาฏกรรม”, TU J HIST, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 53–99, ก.พ. 2017.