กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาข้อมูลเชิงลึกด้านพฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัลของผู้บริโภค และความเข้าใจส่วนผสมทางการตลาดบริการ ( 7P’s) สำหรับหลักสูตรระยะสั้นด้านทักษะดิจิทัล ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF