บทความวิจารณ์หนังสือ ยืนหยัดได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น (Resilience)

ผู้แต่ง

  • ฝ่ายพัฒนาบุคลากรการเลือกตั้ง สำนักพัฒนาบุคลากร

บทคัดย่อ

บทความวิจารณ์หนังสือ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-04

ฉบับ

บท

บทวิจารณ์หนังสือ