ความหมาย ปลายทาง Angun@Japan

Main Article Content

อภิชญา ศรีทอง

Abstract

เรื่อง               ความหมาย ปลายทาง Angun@Japan


ผู้เขียน            สุดารัตน์ เทียรจักร


สำนักพิมพ์        -


ปีที่พิมพ์          ปี 2562     พิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม


                                        พิมพ์ครั้งที่ 2 เดือนกันยายน


จำนวนหน้า      200 หน้า พร้อมภาพประกอบทั้งสีและขาวดำ


ราคา                250 บาท


ประเภทหนังสือ บันทึก

Article Details

How to Cite
ศรีทอง อ. . (2019). ความหมาย ปลายทาง Angun@Japan. Sikkhana, 7(8), 78–82. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/JSikkhana/article/view/240461
Section
Book Review