วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนารูปแบบการบริหาร BEN2 MODEL เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy