กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ทัศนคติของผู้รับตรวจและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของการตรวจสอบที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน กรณีศึกษา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy