กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ถอดบทเรียนกระบวนการและปัจจัยความสำเร็จของการจำหน่ายสินค้าและผลงานด้านศิลปะในเชิงพาณิชย์ของศิลปินในกลุ่มจังหวัดล้านนา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล