กลับไปที่รายละเอียดของบทความ มานะ : สังโยชน์ที่พระอรหันต์เท่านั้นที่ละได้ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล