กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในอาสีวิโสปมสูตร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF